در طول تست ورزش چه اتفاقی رخ می دهد ؟

شما به یک دستگاه متصل می شوید تا قلب شما کنترل شود .
شما به آهستگی روی تسمه نقاله (تردمیل) قدم می زنید .
این تسمه دارای سطح شیبداری است که شما احساس می کنید از تپه ای ملایم بالا می روید .
ممکن است از شما خواسته شود که برای دو دقیقه داخل یک لوله نفس بکشید.
هر وقت که بخواهید شما می توانید تست را قطع کنید .
پس از آهسته کردن فعالیت برای چند دقیقه شما می نشینید یا دراز می کشید و قلب و فشار خون شما چک می شود .