دانستنیها

article

تست ورزش (تست استرس) چیست؟

تست استرس که گاهی تست تسمه نقاله(تردمیل) یا تست ورزش هم نامیده می شود، برای بررسی چگونگی عملکرد قلب به هنگام فعالیت به پزشک کمک می کند. از آنجا که بدن شما در هنگام انجام این تست فعالیت بیشتری دارد، بنابراین نیاز به سوخت بیشتری داشته و بدن شما باید خون بیشتری را پمپ نماید. در صورت وجود اختلال خونرسانی درسرخرگهای قلبی، به احتمال زیاد این تست آنرا نشان خواهد داد .

 

 

ادامه مطلب
article

در طول تست ورزش چه اتفاقی رخ می دهد ؟

شما به یک دستگاه متصل می شوید تا قلب شما کنترل شود .
شما به آهستگی روی تسمه نقاله (تردمیل) قدم می زنید .
این تسمه دارای سطح شیبداری است که شما احساس می کنید از تپه ای ملایم بالا می روید .
ممکن است از شما خواسته شود که برای دو دقیقه داخل یک لوله نفس بکشید.
هر وقت که بخواهید شما می توانید تست را قطع کنید .
پس از آهسته کردن فعالیت برای چند دقیقه شما می نشینید یا دراز می کشید و قلب و فشار خون شما چک می شود .

ادامه مطلب