دانستنیها

article

کاربرد نوار قلب

نوار قلب کاربردهای زیادی دارد. اما شاید بیشترین استفاده‌ای که از آن می‌شود، در بررسی بیماری هایی چون آنژین صدری و سکته قلبی باشد. در این بیماری ها نوار قلب دچار تغییرات خاصی می‌شود که حتی می‌تواند محل سکته و شدت آنرا بازگو نماید. در افرادی که تمام یا قسمتی از قلبشان بزرگ شده است نیز این نوار کاربرد دارد. همچنین تشخیص دقیق آریتمی‌ها یا بی‌نظمی قلبی از موارد بسیار مهمی است که تنها با انجام نوار قلب میسر است. از آنجایی که نوار قلب یک نوع بررسی وضعیت الکتریکی یا انقباضی قلب است. این آزمایش می‌تواند اختلالات هدایتی و عضلانی قلب را بخوبی نشان دهد.

ادامه مطلب