تست ورزش (تست استرس) چیست؟

تست استرس که گاهی تست تسمه نقاله(تردمیل) یا تست ورزش هم نامیده می شود، برای بررسی چگونگی عملکرد قلب به هنگام فعالیت به پزشک کمک می کند. از آنجا که بدن شما در هنگام انجام این تست فعالیت بیشتری دارد، بنابراین نیاز به سوخت بیشتری داشته و بدن شما باید خون بیشتری را پمپ نماید. در صورت وجود اختلال خونرسانی درسرخرگهای قلبی، به احتمال زیاد این تست آنرا نشان خواهد داد .